centre

Hyrja në qendër nuk kërkon regjistrim paraprak

( karta e anëtarësisë opsionale).

Pjesëmarrja e saj FALAS (hyrje-dalje) është e lirë; gjithashtu,

përgjegjësia e animatorëve

a nuk është e angazhuar nëse të rinjtë largohen nga qendra.

Sans titre-1.png

EnJeu

Opsioni "Marrja e detyrës" e fëmijës tuaj në 7 / 8P gjatë pritjes ekstrururrikulare:

Mbështetje gjatë aktiviteteve

susam, ndjekje edukative,

partneriteti me prindërit etj.

association

Shoqata jo-fitimprurëse e Sesame mbledh gjithashtu fonde për të mbajtur aktivitetet e qendrës.